Prepaid SIM 60日間 15GB

¥3,980 

This product is currently sold out.

Please fill in the form below if you'd like to be notified when it becomes available.

Prepaid SIM 60日間 15GB
Prepaid SIM 60日間 15GB
Prepaid SIM 60日間 15GB
Prepaid SIM 60日間 15GB

 Prepaid SIMは日本国内データ通信専用SIMカードです。

 ・ご利用まで簡単な2ステップだけです!約10分で設定完了!
  Step 1:SIMカード開通 → Step 2:APN設定
 ・銀行口座登録不要!
 ・事務手数料無し・解約不要!
 ・14:00までのご注文は即日発送・最短翌日配達!
 ・多言語でのカスタマーサポート(日本語、English、中国語、Tieng Viet)
 ・高速データをリチャージ可能!利用期間を延長可能! 
  専用ページでリチャージパックと延長パックを購入できます!
  
※本SIMカードはSMSと通話機能はご利用いただけませんのでご留意ください。SMSや通話機能をお求めの方はJP SMART CALL / DATA をご契約ください。

======================================================

Prepaid SIM is Japan domestic data communication SIM card.


 ・Simply 2 steps are required before use! Only 10 minutes to go!
  Step 1:Activate SIM card → Step2:APN Setting
 ・No need to register a bank account!
 ・No administrative fees ・ No cancellation required!
 ・Orders before 14:00 will be shipped on the same day. Arrive next day at the shortest!
 ・Customer support in multiple languages (Japanese, English, Chinese, Tieng Viet)
 ・High-speed data can be recharged! The usage period can be extended!
  You can purchase recharge packs and extension packs on your customer page!

* Please note that SMS and call functions are not available with this SIM card. If you are looking for SMS or call function, please apply for JP SMART CALL / DATA plan.

======================================================


Prepaid SIM是日本國內數據通訊專用的SIM卡。


 ・只需2步簡單設定便可使用, 10分鐘搞定! 
  步驟1:SIM卡開通 → 步驟 2:APN設定
 ・無需銀行戶頭登錄!
 ・無手續費・無解約金!
 ・每日14:00前的訂購,當日寄發,最快隔日到達!
 ・多語言客服對應(日語、英語、中文、越南語)
 ・可以加購高速流量!亦可延長使用期間! 
  在專用頁面內可購買流量和延長使用期間!

※請注意此SIM卡無法使用於SMS與通話,若欲使用SMS以及通話功能,請申請「JP SMART CALL / DATA」方案。

======================================================


Prepaid SIM là SIM data, chuyên dùng để truy cập internet trong nước Nhật với các ưu điểm sau:


・Chỉ cần thực hiện hai bước đơn giản sau đây để bắt đầu sử dụng! Cài đặt chỉ trong 10 phút!
    Bước 1: Kích hoạt thẻ SIM → Bước 2: Cài đặt cấu hình APN
・Không cần tài khoản ngân hàng.
・Không mất phí làm hợp đồng, không ràng buộc hợp đồng.
・Có thể gửi SIM ngay trong ngày nếu đặt hàng trước 14:00.
   Nhanh nhất là hôm sau có thể nhận SIM.
・Hỗ trợ CSKH đa ngôn ngữ (Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt)
・Có thể nạp thêm dung lượng mạng tốc độ cao! Có thể gia hạn thời gian sử dụng SIM!
   Có thể mua thêm dung lượng và gia hạn thời gian sử dụng qua trang quản lý SIM.

※Lưu ý: Loại SIM trả trước này không có tính năng nhắn tin và gọi thoại.
Nếu muốn sử dụng tính năng nhắn tin, gọi thoại, xin quý khách vui lòng tham khảo gói JP SMART CALL / DATA của chúng tôi.

 

Prepaid SIM 60日間 15GB
Prepaid SIM 60日間 15GB
Prepaid SIM 60日間 15GB
Prepaid SIM 60日間 15GB