PAYMENT METHODS

Vào ngày làm việc thứ 3 của hàng tháng, chúng tôi sẽ liện lạc với bạn qua email về phí sử dụng của tháng trước cũng như những phí cơ bản của tháng kế tiếp. Xin hãy vào My Page để kiểm tra.

Vào trước ngày làm việc thứ 10 của hàng tháng, bạn hãy trả tiền phí tại cửa hàng tiện lợi (LAWSON, MINISTOP, Family Mart), hoặc bằng thẻ Smart Pit.


SmartPit

Trước ngày làm việc thứ ba của hàng tháng, chúng tôi sẽ gửi bạn email với thông tin về cước phí sử dụng của tháng trước cũng như các phí cơ bản áp dụng cho tháng kế tiếp. Bạn hãy vui lòng thực hiện thanh toán của mình bằng thẻ Smart Pit tại cửa hàng tiện lợi mà bạn lựa chọn (LAWSON, MINISTOP, Family Mart).

Tùy vào các cửa hàng tiện lợi khác nhau, mà thao tác thanh toán sẽ thay đổi. Xin lưu ý điểm này và hãy gọi nhân viên cửa hàng nếu bạn cần trợ giúp về thao tác.

LAWSON, MINISTOPFamily Mart
Thanh toán bằng thẻ Smart Pit tại cửa hàng tiện lợi Lawson hoặc Ministop
By using the 「Loppi」 machines located inside Lawson and Ministop, you could easily make your payments.
How to make your smartpit payments using Loppi? 【Users with passcodes】

NE:लसन र मिनिस्टोपमा स्मार्टपिट संग भुक्तानी गर्नुहोस . लसन र मिनिस्टोप भित्र रहेको 「लोप्पी」 मिसिनको प्रयोग गरेर, तपाइँ .सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।.स्मार्टपिट भुक्तानी लोप्पी प्रयोग गरेर कसरी गर्ने ? 【प्रयोगकर्ता पासकोडको साथ】
TH:ชำระเงินด้วย Smartpit ที่ Lawson และ Ministop เมื่อใช้เครื่อง Loppi located ที่อยู่ภายใน Lawson และ Ministop คุณสามารถชำระเงินได้ง่าย วิธีชำระเงินด้วย smartpit โดยใช้ Loppi (ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่าน) ขั้นตอนที่1
KO:Lawson과 Ministop에서 Smartpit으로 지불.Lawson과 Ministop 내부에있는 「Loppi」기계를 사용하면 쉽게 지불 할 수 있습니다.Loppi를 사용하여 스마트 피 결제 방법은 무엇입니까? 【패스 코드가있는 사용자】1 단계

Step.1
Trên màn hình, lựa chọn 「各種番号をお持ちの方」(ID và mật khẩu).
Trên màn hình, lựa chọn 「各種番号をお持ちの方」(ID và mật khẩu).

NE:स्क्रीनमा देखाएको (पासकोड प्रयोगकर्ताहरू)छान्नुहोस ।
TH:เลือกผุ้ใช้ที่มีรหัสผ่าน (ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่าน) ที่แสดงบนหน้าจอ
KO:화면에 표시된 「(패스 코드가있는 사용자)」선택.


Step.2
Step.2
Nhập mã số Smart Pit (13 số) bằng cách nhấp vào màn hình.

NE:तपाईंको 「Smartpit कोड (13 अंक) हाल्नुहोस」
TH:ป้อนรหัส smartpit (13หลัก)
KO:「Smartpit 코드 (13 자리)」입력


Step.3
Step.3
Sau khi đã nhập mã số Smart Pit (13 số), bạn nhấp vào nút 「次へ」để tiếp tục bước tiếp theo.

NE:तपाईले「स्मार्टपिट कोड (13 अंक)」हाल्नुहोस र ,「(नेक्स्ट )」बटन थिच्नुहोस् ।
TH:หลังจากที่คุณใส่รหัส smartpit (13 หลัก) แล้วกดปุ่ม ถัดไป
KO:「Smartpit 코드 (13 자리)」를 입력하고 「(다음)」버튼을 누릅니다.


Step.4
Step.4
Of the two options that show up, choose the one that says 「スマートピットお支払い(Smartpit payment)」.
※When you insert a passcode which is not 「13桁」(13 digits), the 「スマートピットお支払い(Smartpit payment)」 screen will not show up. In that case, press the 「前へ(Previous)」 button or the 「前に戻る(To previous)」 and re-input your 「スマートピット番号(13桁)」{「Smartpit code(13 digits)」}.

NE:दुई विकल्पहरू देखाउछ , 「(स्मार्टपिट भुक्तानी)」 छनौट गर्नुहोस् ।
※ जब तपाइँ पासकोड हाल्नुहुन्छ जुन 「(13 अङ्कहरू) होइन,「 (स्मार्टपिट भुक्तानी) 」स्क्रिनमा देखाउने छैन। त्यस अवस्थामा, 「(अघिल्लो)」 बटन थिच्नुहोस् वा 「(अघिल्लोमा)」 स्मार्टपिट कोड (13 अंक) 」फेरी हाल्नुहोस ।
TH:จากสองตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นให้เลือกแบบที่ระบุว่า (Smartpit payment) เมื่อคุณใส่รหัสผ่าน ที่ไม่ใช่ (13 หลัก) หน้าจอ (Smartpit payment) จะไม่ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ให้กด (ก่อนหน้า) หรือ (ก่อนหน้านี้) และใส่รหัส Smartpit (13 หลัก) ใหม่
KO:표시되는 두 가지 옵션 중 ‘(Smartpit 지불)’을 선택하십시오.
※ (13 자리)가 아닌 패스 코드를 삽입하면 「(Smartpit 지불)」화면이 나타나지 않습니다. 이 경우,「(이전)」버튼 또는 「(이전)」을 클릭하고 「스마트 피트 코드 (13 자리)」를 다시 입력하십시오


Step.5
Step.5
Thông tin thanh toán của bạn sẽ được hiển thị. Nếu các thông tin đều chính xác, hãy nhấp vào ô lựa chọn trên màn hình để lựa chọn thanh toán.

NE:तपाईंको भुक्तानी जानकारी देखाइनेछ। सही छ भने भुक्तानी अनुरोध छान्नुहोस् (टच ) ।
TH:ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะปรากฏขึ้น เลือก (touch) หากคำขอชำระเงินถูกต้อง
KO:지불 금액이 화면에 표시됩니다. 지불 할 청구서를 선택하십시오.


Step.6
Step.6
Sau khi đã hoàn thành lựa chọn đề nghị thanh toán, hãy nhấn nút 「確定する」ở phía góc dưới màn hình để xác nhận.

NE:तपाईंले आफ्नो भुक्तानी अनुरोध छानिसकेपछी ,「(पुष्टि)」बटन थिच्नुहोस् ।
TH:หลังจากที่คุณเลือก (กด) การร้องขอการชำระเงินของคุณแล้วให้กดปุ่ม (ยืนยัน)
KO:지불 할 청구서를 확인하고 “OK”버튼을 누릅니다.


Step.7
Step.7
Confirm your payment information again. Then press the 「確定する(confirm)」button.

NE:”तपाईंको भुक्तानी जानकारी पुनः पुष्टि गर्नुहोस्। त्यसपछि 「(पुष्टि ) 」बट्न थिच्नुहोस् ।”
TH:ยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณอีกครั้งจากนั้นกดปุ่ม (ยืนยัน)
KO:선택한 청구서를 다시 확인한 후 “확인”버튼을 누릅니다.


Step.8
Step.8
After your subscription ticket is issued, please confirm that 「スマートピットお支払い申込券(Smartpit payment subsription ticket)」is printed on your subscription ticket, and make your payment at the cash register.
※The subsription ticket is only valid for 30 minutes after it is issued. Please make your payment within 30 minutes.

NE: तपाईंको सदस्यता टिकट जारी भएपछि, कृपया पुष्टि गर्नुहोस् कि “र्याङ्किङ्ग भुक्तानी सब्सक्रिप्शन टिकट” (Smartpit भुक्तानी सब्सक्रिप्शन टिकट) 」तपाईंको सदस्यता टिकटमा छापिएको छ, र तपाईंको भुक्तानी नगद दर्तामा बनाउनुहोस्।
※ जारी जारी गरेको टिकट 30 मिनेट पछि मात्र वैध छ। कृपया तपाईंको भुक्तानी 30 मिनेट भित्र बनाउनुहोस्।
TH:หลังจากบัตรประจำตัวของคุณได้รับการลงทะเบียนแล้วกรุณายืนยันว่าได้พิมพ์บัตรประจำตัวการชำระเงินของ Smartpit ลงในบัตรสมาชิกของคุณและชำระเงินที่จุดชำระเงิน
※ใบขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเวลา 30 นาทีหลังจากที่มีการออก โปรดชำระเงินภายใน 30 นาที
KO:신청티켓이 발행 된 후 신청티켓에 “(Smartpit 지불 서브 스크립 션 티켓)”이 인쇄되어 있는지 확인하고 현금등록에서 결제하십시오.
※ 신청티켓은 발행 후 30 분간 유효합니다. 30 분 이내에 지불하십시오.


Please enter your credit card information on the application page. After your card information is confirmed, payment will be carried out.
Each month, we will send you the bill for usage for the previous month along with basic fees for the following month.
 

Các loại thẻ tín dụng có thể sử dụng được


 


Các loại thẻ tín dụng có thể sử dụng được


You can use WeChat, AliPay, UnionPay pay cards to make payments.
You can make your payment after you have selected your paycard on the application page and filled out all necessary information.
Every month, you can make your payment on your My Page.

Các Loại Thẻ Thanh Toán

CALL SIM now supports cash on delivery as one of the payment methods for the initial fee.
You can pay the initial fee by cash to the delivery person when the SIM card package arrives. There is no extra charge for COD service required.
The monthly fee will have to be paid at convenience store using Smart Pit card, so please check the part of convenience store as well.

If the cash-on-delivery product is not received and is returned to us after the storage period, your application will be cancelled.

cash on delivery