PAYMENT METHODS


SmartPit

Trước ngày làm việc thứ ba của hàng tháng, chúng tôi sẽ gửi bạn email với thông tin về cước phí sử dụng của tháng trước cũng như các phí cơ bản áp dụng cho tháng kế tiếp. Bạn hãy vui lòng thực hiện thanh toán của mình bằng thẻ Smart Pit tại cửa hàng tiện lợi mà bạn lựa chọn (LAWSON, MINISTOP, Family Mart).

Phương thức thanh toán sẽ thay đổi tùy theo các cửa hàn tiện lợi. Chi tiết xin vui lòng kiểm tra ở hướng dẫn thanh toán của mỗi loại máy được ghi ở dưới đây. Kể từ sau thanh toán ban đầu, có thể sử dụng mã Smartpit được gửi kèm với gói JP SMART SIM để thực hiện các thanh toán tiếp theo.

Phương thức thanh toán cước phí ban đầu

Thanh toán qua cửa hàng tiện lợi (Smartpit)
※Hỗ trợ Thanh toán khi nhận hàng đối với CALL SIM.

Hóa đơn hàng tháng
  • Cước phí cơ bản của tháng tiếp theo
  • Cước phí gọi thoại của tháng trước
Ngày thanh toán Từ ngày 25 〜ngày cuối tháng
Thay đổi gói cước Nếu gửi đăng ký trước ngày 23 hàng tháng thì gói cước mới sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo.
Billing at the time of contract termination

Trường hợp gửi đơn đăng ký trước ngày 23 hàng tháng, hợp đồng sẽ được hủy vào cuối tháng đó.

●Hóa đơn của tháng hủy hợp đồng:
Call fee for the month before the contract termination month

●Hóa đơn của tháng sau tháng hủy hợp đồng:
Call fee for the month of contract termination

(Ví dụ:Trường hợp gửi đăng ký hủy hợp đồng vào ngày 20/11)
November billing details: October call fee
December billing details: November call fee

※Cước phí ban đầu bao gồm:「Phí làm thủ tục+ Cước phí cơ bản của tháng tiếp theo」.

※Không thể thay đổi phương thức thanh toán từ Ghi nợ trực tiếp sang Thanh toán qua cửa hàng tiện lợi.

※Trường hợp thay đổi gói cước thì cước phí của gói cước mới sẽ được tính vào cước hóa đơn của tháng đăng ký.

 

LAWSON, MINISTOPFamily Mart
Thanh toán bằng thẻ Smart Pit tại cửa hàng tiện lợi Lawson hoặc Ministop
By using the 「Loppi」 machines located inside Lawson and Ministop, you could easily make your payments.
※ There are 2 ways to operate.
※ Payment can also be made at Natural Lawson, Lawson・Three F, and Lawson・Poplar.

NE: ※ त्यहाँ दुई प्रकारका तरिकाहरू छन्।
※ लसन चाँहि प्राकृतिक लसन, लसन थ्री एफ र लसन पप्पुलरका साथ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

TH: ※ มีวิธีดำเนินการ 2 วิธี
※ สำหรับ Lawson สามารถใช้บริการที่ Natural Lawson, Lawson Three F และ Lawson Poplar ได้ด้วย

KO: ※ 두 종류의 조작 방법이 있습니다.
※ 로손은 내추럴 로손, 로손 스리 에프, 로손 포푸라에서도 이용하실 수 있습니다.


How to make your smartpit payments using Loppi? 【Users with passcodes】

NE:लसन र मिनिस्टोपमा स्मार्टपिट संग भुक्तानी गर्नुहोस . लसन र मिनिस्टोप भित्र रहेको 「लोप्पी」 मिसिनको प्रयोग गरेर, तपाइँ .सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।.स्मार्टपिट भुक्तानी लोप्पी प्रयोग गरेर कसरी गर्ने ? 【प्रयोगकर्ता पासकोडको साथ】
TH:ชำระเงินด้วย Smartpit ที่ Lawson และ Ministop เมื่อใช้เครื่อง Loppi located ที่อยู่ภายใน Lawson และ Ministop คุณสามารถชำระเงินได้ง่าย วิธีชำระเงินด้วย smartpit โดยใช้ Loppi (ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่าน) ขั้นตอนที่1
KO:Lawson과 Ministop에서 Smartpit으로 지불.Lawson과 Ministop 내부에있는 「Loppi」기계를 사용하면 쉽게 지불 할 수 있습니다.Loppi를 사용하여 스마트 피 결제 방법은 무엇입니까? 【패스 코드가있는 사용자】1 단계

Step.1
Step.1
Trên màn hình, lựa chọn 「各種番号をお持ちの方」(ID và mật khẩu).

KO:화면에 표시된 「(패스 코드가있는 사용자)」선택.

TH:เลือกผุ้ใช้ที่มีรหัสผ่าน (ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่าน) ที่แสดงบนหน้าจอ

NE:स्क्रीनमा देखाएको (पासकोड प्रयोगकर्ताहरू)छान्नुहोस ।


Step.2
Step.2
Nhập mã số Smart Pit (13 số) bằng cách nhấp vào màn hình.

KO:「Smartpit 코드 (13 자리)」입력

TH:ป้อนรหัส smartpit (13หลัก)

NE:तपाईंको 「Smartpit कोड (13 अंक) हाल्नुहोस」


Step.3
Step.3
Sau khi đã nhập mã số Smart Pit (13 số), bạn nhấp vào nút 「次へ」để tiếp tục bước tiếp theo.

KO:「Smartpit 코드 (13 자리)」를 입력하고 「(다음)」버튼을 누릅니다.

TH:หลังจากที่คุณใส่รหัส smartpit (13 หลัก) แล้วกดปุ่ม ถัดไป

NE:तपाईले「स्मार्टपिट कोड (13 अंक)」हाल्नुहोस र ,「(नेक्स्ट )」बटन थिच्नुहोस् ।


Step.4
Step.4
Of the two options that show up, choose the one that says 「スマートピットお支払い(Smartpit payment)」.
※When you insert a passcode which is not 「13桁」(13 digits), the 「スマートピットお支払い(Smartpit payment)」 screen will not show up. In that case, press the 「前へ(Previous)」 button or the 「前に戻る(To previous)」 and re-input your 「スマートピット番号(13桁)」{「Smartpit code(13 digits)」}.

KO:표시되는 두 가지 옵션 중 ‘(Smartpit 지불)’을 선택하십시오.
※ (13 자리)가 아닌 패스 코드를 삽입하면 「(Smartpit 지불)」화면이 나타나지 않습니다. 이 경우,「(이전)」버튼 또는 「(이전)」을 클릭하고 「스마트 피트 코드 (13 자리)」를 다시 입력하십시오

TH:จากสองตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นให้เลือกแบบที่ระบุว่า (Smartpit payment) เมื่อคุณใส่รหัสผ่าน ที่ไม่ใช่ (13 หลัก) หน้าจอ (Smartpit payment) จะไม่ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ให้กด (ก่อนหน้า) หรือ (ก่อนหน้านี้) และใส่รหัส Smartpit (13 หลัก) ใหม่

NE:दुई विकल्पहरू देखाउछ , 「(स्मार्टपिट भुक्तानी)」 छनौट गर्नुहोस् ।
※ जब तपाइँ पासकोड हाल्नुहुन्छ जुन 「(13 अङ्कहरू) होइन,「 (स्मार्टपिट भुक्तानी) 」स्क्रिनमा देखाउने छैन। त्यस अवस्थामा, 「(अघिल्लो)」 बटन थिच्नुहोस् वा 「(अघिल्लोमा)」 स्मार्टपिट कोड (13 अंक) 」फेरी हाल्नुहोस ।


Step.5
Step.5
Thông tin thanh toán của bạn sẽ được hiển thị. Nếu các thông tin đều chính xác, hãy nhấp vào ô lựa chọn trên màn hình để lựa chọn thanh toán.
※ If there are multiple bills issued, all of the bills will show up on the screen.

KO:지불 금액이 화면에 표시됩니다. 지불 할 청구서를 선택하십시오.
※ 여러 개의 청구 정보가 등록된 경우에는 등록된 청구 정보가 모두 표시됩니다.

TH:ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะปรากฏขึ้น เลือก (touch) หากคำขอชำระเงินถูกต้อง
※ หากมีการลงทะเบียนข้อมูลการเรียกเก็บเงินหลายรายการ ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลงทะเบียนไว้จะถูกแสดงขึ้นมาทั้งหมด

NE:तपाईंको भुक्तानी जानकारी देखाइनेछ। सही छ भने भुक्तानी अनुरोध छान्नुहोस् (टच ) ।
※ यदि एक भन्दा बदि बिलिङकाे जानकारी दर्ता गरिएको छ भने, सबै दर्ता गरिएका बिलिङकाे जानकारी प्रदर्शित हुनेछन्।


Step.6
Step.6
Sau khi đã hoàn thành lựa chọn đề nghị thanh toán, hãy nhấn nút 「確定する」ở phía góc dưới màn hình để xác nhận.

KO:지불 할 청구서를 확인하고 “OK”버튼을 누릅니다.

TH:หลังจากที่คุณเลือก (กด) การร้องขอการชำระเงินของคุณแล้วให้กดปุ่ม (ยืนยัน)

NE:तपाईंले आफ्नो भुक्तानी अनुरोध छानिसकेपछी ,「(पुष्टि)」बटन थिच्नुहोस् ।


Step.7
Step.7
Confirm your payment information again. Then press the 「確定する(confirm)」button.

KO:선택한 청구서를 다시 확인한 후 “확인”버튼을 누릅니다.

TH:ยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณอีกครั้งจากนั้นกดปุ่ม (ยืนยัน)

NE:तपाईंको भुक्तानी जानकारी पुनः पुष्टि गर्नुहोस्। त्यसपछि 「(पुष्टि ) 」बट्न थिच्नुहोस् ।


Step.8
Step.8
After your subscription ticket is issued, please confirm that 「スマートピットお支払い申込券(Smartpit payment subsription ticket)」is printed on your subscription ticket, and make your payment at the cash register.
※The subsription ticket is only valid for 30 minutes after it is issued. Please make your payment within 30 minutes.

KO:신청티켓이 발행 된 후 신청티켓에 “(Smartpit 지불 서브 스크립 션 티켓)”이 인쇄되어 있는지 확인하고 현금등록에서 결제하십시오.
※ 신청티켓은 발행 후 30 분간 유효합니다. 30 분 이내에 지불하십시오.

TH:หลังจากบัตรประจำตัวของคุณได้รับการลงทะเบียนแล้วกรุณายืนยันว่าได้พิมพ์บัตรประจำตัวการชำระเงินของ Smartpit ลงในบัตรสมาชิกของคุณและชำระเงินที่จุดชำระเงิน
※ใบขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเวลา 30 นาทีหลังจากที่มีการออก โปรดชำระเงินภายใน 30 นาที

NE: तपाईंको सदस्यता टिकट जारी भएपछि, कृपया पुष्टि गर्नुहोस् कि “र्याङ्किङ्ग भुक्तानी सब्सक्रिप्शन टिकट” (Smartpit भुक्तानी सब्सक्रिप्शन टिकट) 」तपाईंको सदस्यता टिकटमा छापिएको छ, र तपाईंको भुक्तानी नगद दर्तामा बनाउनुहोस्।
※ जारी जारी गरेको टिकट 30 मिनेट पछि मात्र वैध छ। कृपया तपाईंको भुक्तानी 30 मिनेट भित्र बनाउनुहोस्।

Trên trang đăng ký, sau khi chọn phương thức thanh toán là Thẻ Tín Dụng, bạn vui lòng nhập những thông tin về thẻ để thanh toán có thể được thực hiện.

Phương thức thanh toán cước phí ban đầu

Thẻ tín dụng
* Cash on delivery is not available

Hóa đơn hàng tháng
  • Cước phí cơ bản của tháng tiếp theo
  • Cước phí gọi thoại của tháng trước
Ngày thanh toán Phụ thuộc vào công ty tín dụng
Thay đổi gói cước Nếu gửi đăng ký trước ngày 23 hàng tháng thì gói cước mới sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo.
Billing at the time of contract termination

Trường hợp gửi đơn đăng ký trước ngày 23 hàng tháng, hợp đồng sẽ được hủy vào cuối tháng đó.

●Hóa đơn của tháng hủy hợp đồng:
Call fee for the month before the contract termination month

●Hóa đơn của tháng sau tháng hủy hợp đồng:
Call fee for the month of contract termination

(Ví dụ:Trường hợp gửi đăng ký hủy hợp đồng vào ngày 20/11)
November billing details: October call fee
December billing details: November call fee

※Cước phí ban đầu bao gồm:「Phí làm thủ tục+ Cước phí cơ bản của tháng tiếp theo」.

※Trường hợp thay đổi gói cước thì cước phí của gói cước mới sẽ được tính vào cước hóa đơn của tháng đăng ký.

 

Các loại thẻ tín dụng có thể sử dụng được


 


Các loại thẻ tín dụng có thể sử dụng được

Hình thức tự động thanh toán cước phí hằng tháng bằng cách trừ tiền từ tài khoản ngân hàng. Quý khách cần có tài khoản ngân hàng tại Nhật.
(Kiểm tra các ngân hàng hỗ trợ thanh toán tại Đây)

※ Cần đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng tại My Page sau khi hoàn tất thanh toán cước phí ban đầu. Trường hợp không đăng ký thông tin tài khoản hàng, hóa đơn hàng tháng sẽ được thanh toán qua cửa hàng tiện lợi bằng mã Smartpit.

Phương thức thanh toán cước phí ban đầu

Thanh toán qua cửa hàng tiện lợi (Smartpit)
* Cash on delivery is also available for CALL SIM.

Hóa đơn hàng tháng
  • Cước phí cơ bản của tháng tiếp theo
  • Cước phí gọi thoại của 2 tháng trước
  • Cước phí dịch vụ bổ sung của tháng trước
Ngày thanh toán Ngày 27 hàng tháng(ngày làm việc tiếp theo nếu ngày 27 là ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ)
Thay đổi gói cước Nếu gửi đăng ký trước cuối tháng thì gói cước mới sẽ được áp dụng từ 2 tháng sau khi đăng ký.
Billing at the time of contract termination

Trường hợp gửi đơn đăng ký trước cuối tháng trước đó, hợp đồng sẽ được hủy vào cuối tháng.

●Hóa đơn của tháng hủy hợp đồng
Call fees for 2 months before the contract termination month
Optional fees for the month before contract termination

●Hóa đơn của tháng sau tháng hủy hợp đồng
Call fees for the month before contract termination
Optional fees for the month of contract termination

●Hóa đơn của 2 tháng sau tháng hủy hợp đồng
Call fees for the month of contract termination

(Ví dụ:Trường hợp gửi đăng ký hủy hợp đồng vào ngày 30/11)
December billing details: October call fees + November option fees
January billing: November call fees + December option fees
February billing: December call fees

※Cước phí ban đầu bao gồm:「Phí làm thủ tục+ Cước phí cơ bản của tháng tiếp theo」.

※Chỉ có thể thay đổi phương thức thanh toán từ Ghi nợ trực tiếp sang thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng.

※Trường hợp thay đổi gói cước thì cước phí của gói cước mới sẽ được tính vào cước hóa đơn của tháng sau tháng đăng ký.

 

Ghi nợ trực tiếp


You can use WeChat, AliPay, UnionPay pay cards to make payments.
You can make your payment after you have selected your paycard on the application page and filled out all necessary information.
Every month, you can make your payment on your My Page.

Phương thức thanh toán cước phí ban đầu

Các dịch vụ Pay
※Không hỗ trợ Thanh toán khi nhận hàng.

Hóa đơn hàng tháng
  • Cước phí cơ bản của tháng tiếp theo
  • Cước phí gọi thoại của tháng trước
Ngày thanh toán Từ ngày 25 〜ngày cuối tháng
Thay đổi gói cước Nếu gửi đăng ký trước ngày 23 hàng tháng thì gói cước mới sẽ được áp dụng từ tháng tiếp theo.
Billing at the time of contract termination

Trường hợp gửi đơn đăng ký trước ngày 23 hàng tháng, hợp đồng sẽ được hủy vào cuối tháng đó.

●Hóa đơn của tháng hủy hợp đồng:
Call fee for the month before the contract termination month

●Hóa đơn của tháng sau tháng hủy hợp đồng:
Call fee for the month of contract termination

(Ví dụ:Trường hợp gửi đăng ký hủy hợp đồng vào ngày 20/11)
November billing details: October call fee
December billing details: November call fee

※Cước phí ban đầu bao gồm:「Phí làm thủ tục+ Cước phí cơ bản của tháng tiếp theo」.

※Không thể thay đổi phương thức thanh toán từ Ghi nợ trực tiếp sang thanh toán bằng các dịch vụ Pay.

※Trường hợp thay đổi gói cước thì cước phí của gói cước mới sẽ được tính vào cước hóa đơn của tháng đăng ký.

 


Các Loại Thẻ Thanh Toán

CALL SIM now supports cash on delivery as one of the payment methods for the initial fee.
You can pay the initial fee by cash to the delivery person when the SIM card package arrives. There is no extra charge for COD service required.
Thanh toán cước phí hàng tháng qua cửa hàng tiện lợi (mã Smartpit) hoặc Ghi nợ trực tiếp. Vui lòng kiểm tra tại mỗi mục để biết thêm chi tiết.

If the cash-on-delivery product is not received and is returned to us after the storage period, your application will be cancelled.

cash on delivery