Cài đặt APN

After inserting the SIM card to your phone, please carry out APN setup to activate data transmission.

25/01/18~ Cài đặt New APN cho JP Smart SIM(Khách hàng bắt đầu hợp đồng từ ngày 25/1)
Dành cho các khách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành iOSKhách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành Android
※JP Smart SIM New APN Setting : To users whose contract date started from 25/1, see here

Lắp thẻ SIM
APN Setting

Connect your device to a wireless network such as WiFi, etc., then download the APN profile configuration and install it.
Please download the file from the link below and install it.
(Please make sure other APN profiles are deleted.)

1.Please download the APN profile from the link below.
http://jpmob.jp/jpsim

JP Smart SIM
JP Smart SIM
JP Smart SIM

2.Ở trên màn hình nhập Password, hãy nhập mật khẩu để mở khóa điện thoại của bạn.

3.Chọn mục「インストール/Install/Cài đặt」để tiến hành cài đặt. Sau đó khi trên màn hình hiện ra mục 「完了/Hoàn tất」, hãy chọn nó. ※Có thể kiểm tra tình trạng cài đặt bằng cách vào 「Cài đặt」→「Cài đặt chung」→「Hồ sơ cấu hình」

JP Smart SIM
JP Smart SIM
JP Smart SIM

Các khách hàng sử dụng iphone4/4s/5

If your device is Iphone4/4s/5, please follow these steps
Setting → General → Cellular → Cellular Data Network(Make sure “Cellular Data” is turned on.)

APN jpsim.me
Username jps@jps
Password 888

※Bật chế độ sử dụng 3/4G

01/10/17~24/01/18 Cài đặt APN cho JP Smart SIM(Khách hàng bắt đầu hợp đồng trước ngày 24/1)
Dành cho các khách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành iOSKhách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành Android
※JP Smart SIM New APN Setting : To users whose contract date started before 24/1, see here

Lắp thẻ SIM
APN Setting

Connect your device to a wireless network such as WiFi, etc., then download the APN profile configuration and install it.
Please download the file from the link below and install it.
(Please make sure other APN profiles are deleted.)

1.Please download the APN profile from the link below.
http://jpmob.jp/4g

JP Smart SIM
JP Smart SIM
JP Smart SIM

2.Ở trên màn hình nhập Password, hãy nhập mật khẩu để mở khóa điện thoại của bạn.

3.Chọn mục「インストール/Install/Cài đặt」để tiến hành cài đặt. Sau đó khi trên màn hình hiện ra mục 「完了/Hoàn tất」, hãy chọn nó. ※Có thể kiểm tra tình trạng cài đặt bằng cách vào 「Cài đặt」→「Cài đặt chung」→「Hồ sơ cấu hình」

JP Smart SIM
JP Smart SIM
JP Smart SIM

Các khách hàng sử dụng iphone4/4s/5

If your device is Iphone4/4s/5, please follow these steps
Setting → General → Cellular → Cellular Data Network(Make sure “Cellular Data” is turned on.)

APN 4gn.jp
Username 4gn@jpm
Password 888

※Bật chế độ sử dụng 3/4G