LIÊN HỆ

Câu hỏi này có ở mục FAQ-Những câu hỏi thường gặp hay không?
multilingual support

Hãy gửi đơn yêu cầu cho chúng tôi bằng ngôn ngữ bạn thấy phù hợp (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Nhật).

Khung giờ hỗ trợ: thứ 2 – thứ 6 10:00-18:00

Tùy thuộc vào tình hình nhận được đơn yêu cầu, việc phản hồi có thể tốn một số ngày. Mong quý khách thông cảm.

Họ và tên*
First
Last
Vui lòng kiểm tra các mục câu hỏi có thể áp dụng (bất điểm nào)