Cài đặt số gọi thoại 050

Khách hàng sử dụng dịch vụ gọi thoại với đầu số 050 xin hãy thiết lập các cài đặt gọi thoại để có thể sử dụng.

Dành cho các khách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành iOSKhách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành Android
※JP Smart SIM New APN Setting : To users whose contract date started before 24/1, see here

Lắp thẻ SIM
APN Setting

Connect your device to a wireless network such as WiFi, etc., then download the APN profile configuration and install it.
Please download the file from the link below and install it.
(Please make sure other APN profiles are deleted.)

1.Please download the APN profile from the link below.
http://jpmob.jp/4g

JP Smart SIM
JP Smart SIM
JP Smart SIM

2.Ở trên màn hình nhập Password, hãy nhập mật khẩu để mở khóa điện thoại của bạn.

3.Chọn mục「インストール/Install/Cài đặt」để tiến hành cài đặt. Sau đó khi trên màn hình hiện ra mục 「完了/Hoàn tất」, hãy chọn nó. ※Có thể kiểm tra tình trạng cài đặt bằng cách vào 「Cài đặt」→「Cài đặt chung」→「Hồ sơ cấu hình」

JP Smart SIM
JP Smart SIM
JP Smart SIM

Các khách hàng sử dụng iphone4/4s/5

If your device is Iphone4/4s/5, please follow these steps
Setting → General → Cellular → Cellular Data Network(Make sure “Cellular Data” is turned on.)

APN 4gn.jp
Username 4gn@jpm
Password 888

※Bật chế độ sử dụng 3/4G

 

Cài đặt IP Phone cho JP SMART DATA (Cài đặt hệ thống gọi thoại cho số máy đầu 050)

This service is available to those who applied for Voice Call Service in the JP SMART DATA contract.
After the APN setting is completed, you can start using the Voice Call function.

※JP SMART DATA・VOICE CALL International Call Instruction
Enter 010 before the country code.
010 + Country Code + Number
Example: 01063**888555**
“63 is the country code/**888555** is the number”
No need to enter 0 before the country code.

Dành cho các khách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành iOSKhách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành Android
1.Open App Store
Mở App Store
2.Enter "Cloud Softphone" in the search bar.
Enter cloud softphone in he search bar.
3.Tab "GET" to start downloading "Cloud Softphone"
TabGET to start downloading cloud softphone
4.For logging to Cloud Softphone App:
※Cloud ID: 050 number @basix (Please make sure to add @basix after your 050 phone number)
※Password: 050 Voice Plan Password (check in MYPAGE → Product Details →050 Voice Plan)
Link to MYPAGE:
https://user.jpmob.jp/vi/users/sign_in
(Email and password are the ones you registered on application)
your phone number@basix and Password that you received from JP Mobile. Then tab Sign in
Enter phone number then tab the BLUE 【IP】button to start calling.
※The GREEN 【mobile0091】button is not applicable.
Sau đó, bạn có thể bắt đầu gọi đi bằng cách nhập số điện thoại rồi ấn phím màu xanh nước biển 【IP】để tiến hành cuộc gọi.